Privacybeleid

GDPR-verordening nr. 679/2016

De eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke

Synapsis di Ovidiu C. Stefanescu & C. SAS
CAMPING LUCHERINO

Loc. Lucherino – Monticello Amiata, Cinigiano (GR)
TOSCANA, ITALY,
Tel e Fax +39 0564 1760178
Email: info@campinglucherino.net
P.IVA 01547570539

I – INFORMATIE TEN OPZICHTE VAN HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

1. Deze sectie bevat informatie over het beheren van https://www.campinglucherino.net met betrekking tot de verwerking van https://www.campinglucherino.net gebruikersgegevens.

2. Deze informatie is ook waardevol voor de toepassing van Art. 13 van d. Lgs. N. 196/2003 Het is niet de eerste keer dat het EuropeesParlement bij dit debat betrokken is geweest. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het vrije verkeer van die gegevens, voor degenen die met https://www.campinglucherino.net omgaan en die kunnen worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de homepage:

https://www.campinglucherino.net

3. Het beleid wordt alleen gemaakt voor https://www.campinglucherino.net en niet ook voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links erin.

4. Het doel van dit document is het verstrekken van richtlijnen over de wijze, timing en aard van de informatie die de houders van de behandeling aan gebruikers moeten verstrekken wanneer zij verbinding maken met de webpagina’s van https://www.campinglucherino.net, ongeacht de doeleinden van de verbinding zelf, volgens de Italiaanse en Europese wetgeving.

5. Het beleid kan worden gewijzigd als gevolg van de invoering van nieuw beleid in dit verband, dus u wordt gevraagd om deze pagina periodiek te controleren.

6. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u volgens artikel 8, c. 1 EU-verordening 2016/679 uw toestemming legitimeren via de toestemming van uw ouders of uw kind.

 

II – GEGEVENSBEHANDELING

1 – Gegevenshouder

1. De houder van de behandeling is de persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan dat, individueel of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hij behandelt ook beveiligingsprofielen.

2. Met betrekking tot deze website, de eigenaar van de behandeling is: Ovidiu C. Stefanescu, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kan contact opnemen met hem op het volgende e-mailadres: info@campinglucherino.net.
2 – verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

1. De verantwoordelijke voor de behandeling is de persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die persoonsgegevens behandelt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Overeenkomstig artikel 28 van het EU-verordening nr. 2016/679 bij de benoeming van de Gegevenshouder is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de site https://www.campinglucherino.net: Ovidiu C. Stefanescu.
3 – locatie voor gegevensverwerking

1. De verwerking van gegevens gegenereerd door het gebruik van https://www.campinglucherino.net vindt plaats op CAMPING LUCHERINO Monticello Amiata, Cinigiano (GR) Italië.

2. Indien nodig kunnen de gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief dienst worden verwerkt door de verwerker of personen die verantwoordelijk zijn voor dit doel op zijn locatie.

 

III – COOKIES

1 – type cookies

1. De https://www.campinglucherino.net site maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekststrings die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het Internet toegangsapparaat (computer, tablet of mobiel) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan de verwachtingen van de gebruiker aan te eerdere keuzes.

2. Een cookie bestaat uit een klein aantal gegevens dat via een webserver naar de browser van de gebruiker wordt overgebracht en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Dit is geen uitvoerbare code en verzendt geen virussen.

3. Cookies registreren geen persoonlijke informatie en eventuele identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Als u wilt, u voorkomen dat sommige of alle cookies worden opgeslagen. Echter, in dit geval, het gebruik van de site en de aangeboden diensten kunnen worden aangetast. Om door te gaan zonder de opties met betrekking tot cookies te wijzigen, gaat u gewoon door met de navigatie.

Hier zijn de soorten cookies die de site gebruikt:

 

2 – technische cookies

1. Er zijn tal van technologieën gebruikt voor het opslaan van informatie op de computer van de gebruiker, die vervolgens worden verzameld door de sites. Onder deze de bekendste en gebruikte is dat van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Zij zijn vereist voor de verzending van communicatie via het elektronische netwerk of de aanbieder om de door de klant gevraagde dienst te verlenen.

2. De instellingen voor het beheren of uitschakelen van cookies kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. In ieder geval kan de gebruiker de algemene deactivering of verwijdering van cookies beheren of aanvragen, door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen. Deze deactivering kan de toegang tot bepaalde delen van de site vertragen of verhinderen.

3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.

4. Cookies die in de browser worden geplaatst en opnieuw worden verzonden via Google Analytics of via de statistiek service van bloggers of dergelijke, zijn technisch alleen indien gebruikt voor het doel van optimalisatie van de site rechtstreeks door de eigenaar van de site, die kan verzamelen geaggregeerde informatie over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden zijn dezelfde regels van toepassing op cookies Analytics, in termen van informatie en toestemming, voorzien van technische cookies.

5. Vanuit het oogpunt van de duur u onderscheid maken tijdelijke sessie cookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van de browsersessie en dienen om de gebruiker te identificeren en dus vermijd login op elke bezochte pagina en permanente degenen die blijven actief in de PC totdat deze verloopt of wordt verwijderd door de gebruiker.

6. Sessie cookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang te verlenen en te blijven in het beperkte gebied van de portal als een geverifieerde gebruiker.

7. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar uitsluitend voor de duur van de navigatie totdat de browser is gesloten en verdwijnen met het sluiten van de browser. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-id’s die bestaan uit willekeurige door de server gegenereerde nummers die nodig zijn om veilige en efficiënte site navigatie mogelijk te maken.

 

3 – cookies van derden

1. Met betrekking tot de oorsprong worden cookies die naar de browser worden verzonden, rechtstreeks onderscheiden van de site die u bezoekt en die van derden die vanaf andere sites naar uw computer worden verzonden en niet van de website die u bezoekt.

2. Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.

3. De meeste Third-Party Cookies bestaan uit tracking cookies die worden gebruikt om online gedrag te detecteren, interesses te begrijpen en vervolgens advertentie voorstellen voor gebruikers aan te passen.

4. Analytische cookies van derden kunnen worden geïnstalleerd. Ze worden verzonden vanuit domeinen van die derde partijen buiten de site.

5. Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie te detecteren over het gedrag van gebruikers op https://www.campinglucherino.net detectie vindt anoniem plaats, om de prestaties te bewaken en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileringscookies van derden worden gebruikt om gebruikersgerelateerde profielen te creëren om advertenties aan te bieden in overeenstemming met de keuzes die de gebruikers zelf maken.

6. Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die door de derde partijen zijn vastgesteld, daarom worden gebruikers uitgenodigd om het privacybeleid en de aanwijzingen voor het beheren of uitschakelen van cookies die op de desbetreffende pagina’s zijn gepubliceerd, te bekijken. Web.

 

4 – profilering cookies

1. Profileringscookies zijn degenen die profielen maken die verband houden met de gebruiker en die worden gebruikt om advertenties te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker in het kader van het browsen op het netwerk heeft uitgedrukt.

2. Bij het gebruik van dit soort cookies zal de gebruiker een expliciete toestemming moeten geven.

3. Artikel 22 van de EU-verordening 2016/679 en artikel 122 van de gegevens beschermings code zijn van toepassing.

 

IV – VERWERKTE GEGEVENS

1 – modus voor gegevensverwerking

1. Zoals alle websites maakt deze site gebruik van logbestanden die op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie opslaan tijdens gebruikers bezoeken. De verzamelde informatie kan als volgt zijn:

– IP-adres (Internet Protocol);

– type browser en parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site-de naam van de Internet service provider (ISP);

– datum en tijd te bezoeken;

– de bronwebpagina van de bezoeker (verwijzing) en Exit;

– mogelijk het aantal klikken.

2. Deze informatie wordt verwerkt in een geautomatiseerd formulier en verzameld in een enkel geaggregeerd formulier om de goede werking van de site te verifiëren, en om veiligheidsredenen. Deze informatie zal worden behandeld volgens de rechtmatige belangen van de houder.

3. Om veiligheidsredenen (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen automatisch geregistreerde gegevens ook persoonsgegevens bevatten zoals het IP-adres, dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan worden gebruikt om om pogingen om de site te beschadigen te blokkeren of schade te berokkenen aan andere gebruikers, of anderszins schadelijk of criminele activiteiten te vormen. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen met het oog op de bescherming van de site en haar gebruikers, zal die informatie worden behandeld volgens de rechtmatige belangen van de eigenaar.

4. Als de site opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker zijn aangevraagd, inclusief de mogelijkheid om het curriculum vitae voor een mogelijke zakelijke relatie te verzenden, detecteert en registreert de site automatisch bepaalde gegevens gebruikers-id’s, inclusief het e-mailadres. Deze gegevens zijn bedoeld om vrijwillig door de gebruiker te worden verstrekt op het moment van het verzoek tot levering van de service. Door een opmerking of andere informatie in te voeren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid, en stemt in het bijzonder ermee in dat de ingevoerde inhoud ook vrijelijk wordt verspreid naar derden. De ontvangen gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de levering van de gevraagde dienst en voor de enige tijd die nodig is om de dienst te leveren.

5. De informatie die gebruikers van de site zullen overwegen om openbaar te maken via de diensten en tools die aan hen beschikbaar worden gesteld, wordt door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht wordt vrijgesteld. schendingen van de wet. Het is aan u om te controleren of u gemachtigd bent om persoonsgegevens van derden in te voeren of inhoud die wordt beschermd door nationale en internationale regels.

 

2 – doel van de gegevensverwerking

1. De gegevens die door de site worden verzameld tijdens de werking ervan, worden uitsluitend gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de precieze activiteiten uit te voeren, en in elk geval niet meer dan 24 maanden.

2. Gegevens die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden (het blokkeren van pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard voor zolang het duurt om het eerder aangegeven einde te bereiken.

 

3 – door de gebruiker geleverde gegevens

1. Zoals hierboven vermeld, omvat de facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van e-mail naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende overname van het adres van de afzender, die nodig is om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonsgegevens die zijn ingevoerd in de

2. Specifieke samenvattingsinformatie wordt geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die zijn voorbereid voor specifieke diensten op aanvraag.

 

4 – ondersteuning bij het instellen van uw browser

1. De gebruiker kan ook cookies beheren via de instellingen van zijn browser. Het verwijderen van cookies uit de browser kan echter de voorkeuren die u voor de site hebt ingesteld, verwijderen.

2. Voor meer informatie en ondersteuning u ook terecht op de specifieke Help pagina van de webbrowser die u gebruikt:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

V – GEBRUIKERSRECHTEN

1. Kunst. 13, c. 2 van de EU-verordening 2016/679 vermeldt de rechten van de gebruiker.

2. De https://www.campinglucherino.net site is dan ook van plan de gebruiker op de hoogte te brengen van he
t bestaan: – van het recht van de persoon om de houder om toegang tot persoonsgegevens te vragen (art. 15 EU-verordening), hun actualisering (art. 7, co. 3, lett. a) D. Lgs. 196/2003), de afstelling (art. 16 EU-verordening), integratie (art. 7, co. 3, lett. a) D. Lgs. 196/2003) of de beperking van de behandeling ervan (art. 18 EU-verordening) of om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de behandeling ervan (art. 21 EU-verordening), naast het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 EU-verordening);
– van het recht om annulering te verzoeken (art. 17 EU-verordening), de anonieme verwerking of blokkering van gegevens die worden verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die welke niet hoeven te worden opgeslagen in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt (art. 7, co. 3, lett. b) D. Lgs. 196/2003)
; – van het recht om het bewijs te verkrijgen dat de activiteiten van actualisering, gelijkrichter, integratie van gegevens, wissen, blokkering van gegevens, transformatie onder de aandacht zijn gebracht, ook met betrekking tot de inhoud ervan, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve wanneer een dergelijke vervulling onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen kennelijk onevenredig is aan het beschermde recht (art. 7, co. 3, lett. c) D. Lgs. 196/2003);
3. Verzoeken kunnen worden gericht aan de voor de verwerking verantwoordelijke, zonder formaliteit of, als alternatief, door gebruik te maken van het model van de autoriteit persoonsgegevens, of door een e-mail te sturen naar: info@campinglucherino.net

4. Als de behandeling is gebaseerd op Art. Het is niet de eerste keer dat het EuropeesParlement bij dit debat betrokken is geweest. (a) – toestemming uitgedrukt in gebruik – of op Art. Het is niet de eerste keer dat het EuropeesParlement bij dit debat betrokken is geweest. (a) – instemming met het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens, die religieuze overtuigingen onthullen, of filosofisch of Unie-lidmaatschap, dat raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen onthult – de gebruiker heeft het recht om de toestemming te allen tijde zonder voorafgaande beoordeling van de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde behandeling die vóór de intrekking werd gegeven.

5. Evenzo, in het geval van een overtreding van de wet, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, als controleautoriteit voor de behandeling in de Italiaanse staat.

6. Voor een grondiger onderzoek van de rechten die met u concurreren, zie art. 15 en SS. 2016/679 en Art. 7 van de D. Lgs. 196/2003.

 

VI – DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR EU-EXTRA LANDEN

1. Deze site kan een deel van de gegevens delen die zijn verzameld met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Met name met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-service. De overdracht is toegestaan en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van de EU-verordening 2016/679, dus er is geen verdere consensus nodig. De bovengenoemde bedrijven garanderen hun lidmaatschap van het Privacyschild.

2. Gegevens zullen nooit worden overgedragen aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 en SS van de EU-verordening.

 

VII – FORNITI GEGEVENSBEVEILIGING

1. Deze site behandelt gebruikersgegevens op de juiste manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De behandeling wordt uitgevoerd door computer-en/of telematica-instrumenten, met organisatorische methoden en met logica die nauw verwant is aan de vermelde doeleinden.

2. Naast de eigenaar kunnen zij in sommige gevallen toegang hebben tot de gegevenscategorieën van aangestelden die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe entiteiten (zoals aanbieders van technische diensten van derden, post koeriers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

 

VIII – WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

1. Dit document, gepubliceerd op: https://www.campinglucherino.net/nl/privacy-beleid-2/ vormt het privacy beleid van deze site.

2. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. Gebruikers worden uitgenodigd om deze pagina periodiek te controleren om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de wetgeving.

3. Vorige versies van het document zullen nog steeds beschikbaar zijn op deze pagina.

4. Het document is bijgewerkt op 21/05/2023 om te voldoen aan de relevante regelgeving, met name in overeenstemming met EU-verordening 2016/679.